about

Lovisa Lorén

Vem är jag?

Jag är 22 år gammal. Jag är för närvarande bosatt i Köpenhamn där jag studerar Arkitektur på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skola

for Arkitektur. Vill du veta mer får du gärna skicka ett mejl.

Internet:

Instagram: lovisaloren

Facebook: Lovisa Lorén